Directiebegroting « Bouwkostenadvies T.M. Laan

Directiebegroting

In de Besteksfase worden alle elementen verder uitgewerkt op basis van tekening en detail.
Daaruit vloeit de directiebegroting op het niveau van de inschrijving voort.
Opzet en lay-out van deze begroting komt geheel overeen met die van het Definitief Ontwerp teneinde een goed overzicht te hebben van het verloop van getallen , uitgangspunt hierbij is dat we op het zelfde eindbedrag uitkomen.
De begroting kan naar keuze worden getoond als elementenbegroting , als elementenbegroting met onderbouwing of als Stabu directiebegroting.
De begroting wordt gecompleteerd door een staartblad / eindblad ( document BKA staartblad 2010 ) met een overzicht van bouwplaatskosten , algemene kosten , winst en risico , car verzekering en een eventueel onvoorzien.

Bekijk hier een voorbeeld