Budgetverkenning fase Voorlopig Ontwerp « Bouwkostenadvies T.M. Laan

Budgetverkenning fase Voorlopig Ontwerp

In de fase Voorlopig Ontwerp maken we een eerste elementenbegroting van de bouw-en installatiekosten.
De gehanteerde codering van de elementen hierbij, is de NL-SFB methode.
In veel gevallen is hierbij een constructeur of installatieadviseur nog niet bekend of aanwezig.
Voor die elementen welke al bekend zijn, selecteren we elementen uit een prijs- en normbestand wat twee maal per jaar wordt geactualiseerd met getallen uit de markt en met getallen uit de materiaal-en onderaannemers branche.
Voor die elementen welke nog niet bekend zijn wordt een prijsniveau of een taakstellend bedrag in de begroting meegenomen.
De begroting wordt gecompleteerd door een staartblad / eindblad ( document BKA staartblad 2010 ) met een overzicht van bouwplaatskosten , algemene kosten , winst en risico , car verzekering en een eventueel onvoorzien.
De gehanteerde percentages dienen te worden afgestemd op de actuele marktsituatie.
Van belang hierbij is, dat we ons vergewissen van de startdatum van het project.

Bekijk hier een voorbeeld