Elementenbegroting fase Definitief Ontwerp « Bouwkostenadvies T.M. Laan

Elementenbegroting fase Definitief Ontwerp

In de fase Definitief Ontwerp dienen constructeur en eventueel de installatieadviseur bekend te zijn.
Materiaalkeuzes van architect en opdrachtgever zijn voor het overgrote deel bekend.
We maken een elementenbegroting door middel van een geactualiseerde budgetverkenning vanuit de Voorlopig Ontwerpfase.
Opzet en layout van deze begroting komt geheel overeen met die van het voorlopig ontwerp, teneinde een goed overzicht te hebben van het verloop van getallen.Uitgangspunt hierbij is dat we op het zelfde eindbedrag uitkomen.
Indien gewenst, kan in de fase Definitief Ontwerp de onderbouwing van de elementen worden getoond.
Deze onderbouwing is opgezet in Stabu codering.
De begroting wordt gecompleteerd door een staartblad / eindblad ( document BKA staartblad 2010 ) met een overzicht van bouwplaatskosten , algemene kosten , winst en risico , car verzekering en een eventueel onvoorzien.

Bekijk hier een voorbeeld