Stichtingskosten overzicht « Bouwkostenadvies T.M. Laan

Stichtingskosten overzicht

Het stichtingskostenkostenoverzicht is een allereerst overzicht van kosten die gemoeid gaan met de realisatie van een project.
Het geeft middels grote getallen aan binnen welke kaders we als bouwteam dienen te bewegen.
Het is een flexibel document waarbij het aanbeveling verdiend het overzicht in de verschillende fasen van de voorbereiding van een project te actualiseren teneinde het totaaloverzicht te waarborgen.

Bekijk hier een voorbeeld